نحوه کاهش خطرات آلودگی هوا

با توجه به شرایط جوی و آب و هوایی فعلی در کشور، به دلیل سرمای هوا و پدیده وارونگی، به بالاترین حد خود در سال های اخیر رسیده است.

با توجه به اینکه حل مشکل آلودگی هوا، بسیار زمان بر و هزینه بر است. در شرایط فعلی بهترین کار برای مردم، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی است. بخصوص برای گروه های حساس، کودکان و سالمندان.

در این مقاله راه کار های مختلفی تقدیمتان می گردد که حداقل آسیب را از آلودگی هوا خواهید دید.

آموزش راه های مقابله با آلودگی هوا
مقابله با آلودگی هوا
آموزش راه های مقابله با آلودگی هوا
مقابله با آلودگی هوا
آموزش راه های مقابله با آلودگی هوا
راه های مقابله با آلودگی هوا
آموزش راه های مقابله با آلودگی هوا
آموزش راه های کاهش خطرات آلودگی هوا
آموزش راه های مقابله با آلودگی هوا
آموزش راه های مقابله با آلودگی هوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.