تست روانشناسی با نوع تغذیه

چه‌ غذایی‌ را انتخاب‌ می‌كنید، بگویید تا بگوییم‌ چه‌ شخصیتی‌ دارید؟

بیشتر بخوانید

درخواست مشتری را همیشه جدی بگیرید

درخواست مشتری را همیشه جدی بگیریدبخش پونتیاک شرکت خودروسازی جنرال موتورز شکایتی را از یک مشتری با این مضمون دریافت

بیشتر بخوانید

فال بستنی

    بنا به نتیجه یك تحقیق علمی، تجربی كه همبستگی نزدیك بین طعم ها و شخصیت افراد را ثابت

بیشتر بخوانید