دزدی ماشین

سرقت خودرو

در این ویدئو (سرقت خودرو) یک تعمیرکار مجاز، امنیت بسیار پایین خودروهای تولید داخل را به نمایش می گذارد و

استاد-شهریار

حیدر بابا – استاد شهریار

حیدربابایا سالام یا حیدربابایه سلام (فارسی: سلام بر حیدربابا) که اغلب به صورت کوتاه «حیدربابا» خوانده می‌شود، نام منظومه‌ای است