ماجراهای خانم غول

ماجراهای خانم غول

داستان غول این هم یک داستان کوتاه از سری ماجراهای خانم غول برای بچه های عزیز، امیدوارم خوشتون بیاد.  

لذت زندگی

لذت زندگی

    دو میمون روی شاخه درختی نشسته بودند و به غروب خورشید نگاه میکردند.