حرف های قشنگ

حرف های قشنگ

دوستی مثل سیمان خیسه، که هر قدر بمونی رفتنت سخت می شه، اگر هم بری جای پات برای همیشه باقی می مونه.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
او را گرفتند به جرم چیدن یک شاخه گل زیرا دستانش بوی گل می داد، وهیچ وقت فکر نکردند شاید گلی کاشته باشد.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
تو می ری و من فقط نگاهت میکنم تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم ،اما برای تماشای تو همین یک لحظه باقیست.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
می دونی قشنگی راه رفتن زیر بارون چیه ؟اینه که هیچ کس نمی تونه اشکاتو ببینه!
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
ستاره ها وقتي ميشكنن ميشن شهاب اما دلي كه ميشكنه ميشه يه سوال بي جواب . .
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم… مرگ آنست که از خاطر تو محو شوم
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
هنگامي که شادماني يا اندوهتان بزرگتر شود ، دنيا کوچکتر مي شود.
.. جبران خليل جبران ..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
سعادتمند كسي است كه به مشكلات و مصائب زندگي لبخند بزند
..كريستوفر مارلو..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
در خزان زندگي، آنچه را كه روزها كاشته اي مي دروي
..گرانزي..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
انسان مانند رودخانه است ، هرچه عميق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.
..منتسكيو..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
كسي شايسته آزادي است كه هرروز بتواند به هوس هاي خود چيره
شود
..گوته ..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
از دست دادن اميدي پوچ و آرزوئي محال ، خود موفقيت و پيشرفت بزرگي است .
..شكسپير ..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
اگر از انسان اميد و خواب گرفته شود بدبخت ترين موجود روي زمين است .
.. كانت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
همواره تقوي را به كودكان خود توصيه كنيد تنها تقوي عامل خوشبختي
است نه پول
..بتهون..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
انسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن زيبا و آراسته باشد
..چخوف ..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
ناياب ترين چيزها صميميت و يگانگي است
.. بناپارت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
اعتراف به گناه فضيلتي است كه در هر كس يافت نمي شود
..ناپلئون بناپارت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
پيروزي متعلق به كساني است كه بيش از ديگران استقامت دارند
..ناپلئون بناپارت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
آن كه از قضاوت مي ترسد، از عدالت ترسيده است
..تاگور..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
مردم با شخص ما دوست نيستند بلكه با سعادتمان دوست هستند .!
..ناپلئون بناپارت..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
پيش از ازدواج چشمها را خوب باز كنيد و بعد از آن كمي روي هم بگذاريدشان
..فرانكين..
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
ارزش انسان به اندازه حرف هايي هست که براي نگفتن دارد
..دکتر علي شريعتي..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.