پیشگیری از بیماری کرونا ویروس هنگام ورود و خروج از منزل

در زمان شیوع ویروس کرونا، نکاتی که باید برای ورود و خروج از منزل رعایت گردد به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید