ضرب المثل – سایه تان از سر ما کم نشود

سایه تان از سر ما کم نشود درعبارت بالا معنی مجازی و استعاره ای سایه همان محبت و مرحمت و

بیشتر بخوانید

خالی بندی چگونه بوجود آمد؟

این روزها عبارت خالی بندی به معنی دروغ گفتن و لاف زدن رایج شده است. اما پیشینه این واژه به

بیشتر بخوانید

داستان کوتاه – اگر تو کلاغی، من بچه کلاغم

ضرب المثل: “اگر تو کلاغی، من بچه کلاغم“ روزی بود، روزگاری بود. كلاغی بود كه برای اولین بار جوجه دار

بیشتر بخوانید